Planerar para  Höjdbackens Enya  SE29085/2020

Zid SE21574/2017  höst  2022

Hd B  Hd 101 Ed 0 ed 107i

PraPrcd  och pompes hereditärt fri

Ögon ja 2020 26/10

Enya

HD 115 Ed 102 ua

Enya  Pra prcd fri

DM fri 

Pompes fri

ögon ua 2/8 22

pappa  Lappinlunas Kultasuklaa  SE36387/2013 

mamma Sparvgårdens Bria/ min Leia  SE 14106/2018

 

Planerad parning Lappkåtekläppens Jiella/Tyra Nov dec 2022 och Risto

JIELLA

POMPES DM fri genom arv.  Pra prcd. Bärarre  ögon ua 13/7 21  Hd 93  Ed 97  

Hane Risto Se52817/2019  Hd 111 Ed 104

Praprcd fri

pompes fri 

Dm fri

 

 

 

 

 

Sparvgårdens Bria Leia SE14106/2018 HD A index 110 ED 0

plan parning våren 2023

Planerar para  Sparvgårdens Bria SE14106/2018

Dm Pompes praprcd fri 

HD A 110 ED ua

ögon 22/2 21

Risto SE52817/2019

Praprcd pompes och DM fri

HD  111 Ed ua

ögon 13/7 21

4/7 22