Sparvgårdens Bria Leia SE14106/2018 HD A index 110 ED 0

Lapinlunas KultasuklaaToffe SE36387/2013 HD A index 103 ED 0

Parning jan feb 2020

Den 12/2-20 blev Leia och Toffe parad nu hoppas vi på valpar under v 16

Våren 2020 planerar vi para Sparvgårdens Bria/Leia SE14106/2018 HD A 110 ED 0 ögonlyst u.a  5/11 19  Pompes fri  DM fri

Lapinlunas Kultasuklaa Toffe SE36387/2013 HD A 104 ED 0  

parningsindex 107

E kullen